પર્સનલ લોન

પર્સનલ લોન શું છે ? પર્સનલ લોન એ એક પ્રકારની અસુરક્ષિત ક્રેડિટ છે. જે બેંક અથવા નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્સિયલ કંપની (એનબીએફસી) જેવી નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા આપવામાં આવે છે. પર્સનલ લોન તમારો ક્રેડિટ ઇતિહાસ અને વ્યક્તિગત આવકમાંથી ફરીથી ચૂકવણી

હવે બાઇક શરૂ કરવા નહીં પડે ચાવીની જરૂર, ફિંગર પ્રિન્ટથી જ થઈ જશે ચાલુ

દર વર્ષે ટેક્નોલોજી વધુને વધુ એડવાન્સ થતી જાય છે. હાલ કિક સ્ટાર્ટની સાથે સેલ્ફ સ્ટાર્ટ બાઇક પણ લોન્ચ થઈ રહી છે. હવે ટેકનોલોજી તેનાથી પણ બે ડગલા આગળ વધી ગઈ છે. ઓટો મોબાઇલ કંપનીઓ બાઇકને હાઇટેક બનાવવા માટે તેમાં ફ્યૂચર ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી